" 'Για την αναδειξη των θεμάτων σας σε πραγματικους πινακες, μπορούν να γίνουν ειδικές κατασκευές σε πολύ προσιτές τιμές".

" 'Για την αναδειξη των θεμάτων σας σε πραγματικους πινακες, μπορούν να γίνουν ειδικές κατασκευές σε πολύ προσιτές τιμές".

" 'Πρωτότυπες,ομοιογενείς, μοντέρνες και κλασσικές πατούρες αναδεικνύουν τα θέματα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο"

" Αναδείξτε τα πτυχία σας με την κατάλληλη κορνίζα και το κατάλληλο πασπαρτού με μια απο τις πολλές και διαφορετικές κατασκευές που προσφέρουμε"