" 'Ενα πλούσιο δειγματολόγιο καλλιτεχνικών πλαισίων περιλαμβάνει μοντέρνες και κλασικές κορνίζες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό".